Tranh tứ cảnh men xanh

tranh tứ quý

Được sản xuất rại Bát Tràng.

tranh tứ quý
tranh tứ quý

Nung nhiệt độ > 1300 độ > độ bền cao

Gồm 4 bức tranh theo các kích thước và giá thành bên dưới

50 x 135 cm giá: 10,000,000

50 x 115 cm giá: 9,000,000

50 x 100 cm giá: 6,000,000

42 x 85 cm giá: 4,200,000

35 x 60 cm giá: 3,200,000

Giá đã bao gồm khung gỗ

Trả lời