Lọ lục bình Bát Tràng Hoàng Gia men xanh vẽ kỹ

9,500,000