Chum ngâm rượu Bát Tràng Hoàng Gia không tráng men

280,000