Ca cốc sứ Bát Tràng Hoàng Gia CS4

45,000 

Chất liệu: Sứ Bát Tràng Hoàng Gia