Bộ trà dáng đèn thần hoa văn sen vàng kim

450,000