Bộ ấm trà Tròn Thiên Thanh Bát Tràng

2,000,000  1,500,000