Bình gốm tỳ bà 70 não nổi 3D phú quý cát tường

14,000,000 

Chất liệu : Gốm sứ nghệ thuật Bát  Tràng