99+ Lọ [Lục] Lộc Bình Gốm Sứ Bát Tràng Cao Cấp Giá Rẻ Tận Xưởng An Việt nhiều tích cổ như: tùng chùa, tùng hạc, cá chép trông trăng, tứ linh, tứ quý với đa dạng các loại men từ men rạn, men lam, vẽ kỹ vẽ thường, vẽ vàng…