Ấm chén họa tiết

Bộ ấm chén vẽ sen xanh

350,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 045

165,000 

Ấm chén họa tiết

Ấm chén Bát Tràng Hoàng Gia 031

150,000