Category Archives: Tượng gốm sứ

Lư hương men xanh ngọc vân đen

Kích thước lư hương: Đường kính 11 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Đế căm hương hoa sen giữa lòng hồ

Kích thước đế cắm hương: Đường kính 11 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công […]

Đĩa cắm hương hoa sen trong lòng hồ

Kích thước đế cắm hương: Đường kính 12 – Cao 5(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Đế cắm hương hoa sen giữa lòng hồ hình chiếc lá

Kích thước đế cắm hương: Đường kính 11 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công […]

Đế cắm hương hoa sen giữa lòng hồ

Kích thước đế cắm hương: Đường kính 11 – Cao 3(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công […]

Đế cắm hương hoa sen trên chiếc lá

Kích thước đế cắm hương: Dài 17 – Rộng 10 – Cao 5(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận […]

Lư hương đài liên hoa đồng

Kích thước lư hương: Đường kính 8 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Lư hương đài liên hoa vàng

Kích thước lư hương: Đường kính 8 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Thác khói trầm hương cối xay

Kích thước thác trầm: Đường kính 11 – Cao 9(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Thác khói trầm hương thác nước trong khe trúc

Kích thước thác trầm: Đường kính 7– Cao 11(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Thác khói trầm hương chú tiểu ngồi nghỉ bên vách đá

Kích thước thác trầm: DÀi 14 – Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương Phật thiền bên vách đá

Kích thước thác trầm: Đường kính 10 – Cao 12(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công […]

Thác khói trầm hương thỏi vàng

Kích thước thác trầm: Dài 8 – Rộng 7 – Cao 9(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương Phật thiền hồ liên hoa

Kích thước thác trầm: Dài 11 – Rộng 6 – Cao 10(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương hình Phật Tổ

Kích thước thác trầm: Dài 6 – Rộng 5 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương giếng trời

Kích thước thác trầm: Đường kính 10 – Cao 10(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công […]

Thác khói trầm hương Phật thiền bên hồ

Kích thước thác trầm: Dài 7 – Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương cánh hoa sen

Kích thước thác trầm: Đường kính 10 – Cao 11(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Thác khói trầm hương khe đá xoắn ốc

Kích thước thác trầm: Đường kính 8 – Cao 9(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Thác khói trầm hương thác nước êm ả

Kích thước thác trầm: Dài 10 – Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương chú tiểu tập quyền

Kích thước thác trầm: Dài 8 – Rộng 6 – Cao 12(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng […]

Thác khói trầm hương liên hoa

Kích thước thác trầm: Đường kính 11 – Cao 6(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Lư hương sứ men rạn

Kích thước lư hương: Đường kính 11 – Cao 8(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương khí (Tốt cho nam giới). Bồi bổ thận khí. Tăng công năng […]

Thác khói trầm hương chú tiểu tập quyền

Kích thước thác trầm: Dài 8 – Rộng 6 – Cao 12(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ […]

Thác khói trầm hương liên hoa

Kích thước thác trầm: Đường kính 11 – Cao 6(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ dương […]

Thác khói trầm hương hình lá sen

Kích thước thác trầm: Dài 10 – Rộng 7 – Cao 10(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]

Thác khói trầm hương – Tích bất thị

Kích thước thác trầm: Dài 14- Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp bổ […]

Thác khói trầm hương – tích Bất Ngôn

Kích thước thác trầm: Dài 14 – Rộng 7 – Cao 13(cm) được tặng 7 viên trầm hương ngược (khói trầm sẽ chảy ngược xuống dưới như hình thác nước). Giá 1 túi trầm hương khói ngược là 150.000 VNĐ. (40-50 viên) Tác dụng của Trầm Hương: Đuổi muỗi hoàn toàn khỏi phòng. Trầm hương giúp […]