Category Archives: Ấm chén hỏa biến

[Ấm Hỏa Biến] – Bộ Bình Chén Trà Gốm Men Hỏa Biến Bát Tràng TPHCM Hà Nội Giá Rẻ từ nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn . Bộ Bình Trà Men Hỏa Biến giúp lưu hương, chuyên sử dụng trong uống trà đạo thích hợp tặng biếu, làm quà tặng doanh nghiệp, tặng sếp.

Bộ ấm chén tử sa men nâu – lòng trắng – kèm phụ kiện

Bộ ấm chén tử sa gốm Bát Tràng men nâu lòng trắng đủ phụ kiện Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo […]

Bộ ấm tử sa men nâu lòng trắng

Bộ ấm tử sa gốm Bát Tràng men nâu lòng trắng Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách hoặc tặng […]

Bộ ấm chén Phúc Lộc Thọ gốm Bát Tràng dáng chuông – men nâu – lòng xanh

Bộ ấm chén Phúc Lộc Thọ dáng chuông men nâu lòng xanh Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách […]

Bộ ấm tử sa Bát Tràng Phúc Lộc Thọ men lam – lòng xanh kèm phụ kiện

Bộ ấm tử sa Phúc Lộc Thọ men lam lòng xanh kèm phụ kiện Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp […]

Bộ ấm tử sa đen Bát Tràng đắp nổi hoa phù dung

Bộ ấm tử sa đen gốm Bát Tràng đắp nổi hoa phù dung Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp […]

Bộ ấm chén Bát Tràng bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền

Bộ ấm chén gốm Bát Tràng bọc đồng sang trọng vẽ trúc lâm thất hiền Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo […]

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng – men nâu – bọc đồng cao cấp

Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng men nâu – bọc đồng sang trọng Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để […]

Bộ ấm chén tử sa gốm Bát Tràng – men nâu – lòng xanh

Bộ ấm chén tử sa men nâu lòng xanh Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách hoặc tặng người […]

Bộ ấm chén tử sa đen gốm Bát Tràng – hoa phù dung đỏ

Bộ ấm chén tử sa đen gốm Bát Tràng đắp nổi hoa phù dung đỏ Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo […]

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng bầu – vẽ trúc đào

Bộ ấm chén Bát Tràng dáng bầu vẽ hình trúc đào Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách hoặc […]

Bộ ấm tử sa vai vuông gốm Bát Tràng vẽ hoa mai kèm phụ kiện

Bộ ấm tử sa vai vuông gốm Bát Tràng khắc hoa mai kèm phụ kiện Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo […]

Bộ ấm chén Bát Tràng vai vuông khắc hoa mai bọc đồng sang trọng kèm phụ kiện

Bộ ấm chén Bát Tràng vai vuông khắc hoa mai bọc đồng sang trọng kèm phụ kiện đầy đủ Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự […]

Bộ ấm chén sứ Bát Tràng vẽ hoa lá

Bộ ấm chén sứ Bát Tràng vẽ hoa lá Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách hoặc tặng người […]

Bộ ấm chén tử sa đỏ – Đắp nổi hoa phù dung đen

Bộ ấm chén tử sa đỏ đắp nổi hoa phù dung đen Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách […]

Bộ ấm chén Bát Tràng men lam bọc đồng cao cấp vẽ trúc lâm thất hiền

Bộ ấm chén Bát Tràng Trúc Lâm Thất Hiền bọc đồng bạch 800.000 VNĐ được thiết kế trang nhã, bọc đồng sẽ giúp bộ ấm trà bát tràng thêm sang trọng phù hợp làm quà tặng sếp, tân gia…

Bộ ấm chén gốm Bát Tràng – men rạn cổ bọc đồng – dáng đẹp

Bộ ấm chén tử sa men rạn cổ bọc đồng Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách hoặc tặng […]

Bộ ấm chén vai vuông hoa mai trắng gốm bát tràng

Bộ ấm chén vai vuông khắc hình hoa mai trắng Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách hoặc tặng […]

Bộ ấm chén gốm bát tràng sang trọng – men rạn – gồm phụ kiện và khay

Bộ ấm tử sa gốm Bát Tràng men rạn kèm đủ phụ kiện Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp […]

Bộ ấm chén vai vuông khắc hoa mai gốm sứ bát tràng

Bộ ấm chén gốm Bát Tràng vai vuông khắc hình hoa mai đủ phụ kiện Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo […]

Ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền – bọc đồng – gốm sứ bát tràng

Ấm tích gốm Bát Tràng vẽ trúc lâm thất hiền bọc đồng cao cấp Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để […]

Bộ ấm chén bọc đồng gốm sứ bát tràng vẽ trúc lâm thất hiền

Bộ ấm chén tử sa bọc đồng vẽ trúc lâm thất hiền Được sản xuất tại xưởng gốm Nghệ Nhân Vương Mạnh Tuấn- Bát tràng- Gia Lâm- Hà nội Với đặc tính giữ ấm, lưu hương trà, bộ trà tử sa Chuông S1 chỉ đỏ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tiếp khách […]

Bộ Tách Cafe thấp nhiều màu cao12.5cm, rộng 8 cm

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ HOÀNG GIA Địa chỉ: nhà 7- thôn 4 Bát Tràng- Gia Lâm- Hà Nội Nhận chế tác, sản xuất sản phẩm mới ( sản phẩm chưa có trong làng nghề Bát Tràng) với chi phí làm mẫu =0 Đ. Nhận in logo lên gốm sứ với chất lượng , […]