Bát vẽ tứ cảnh – Tùng Công2

Bát vẽ tứ cảnh - Tùng Công2

Bát vẽ tứ cảnh – Tùng Công2

Bát vẽ tứ cảnh - Tùng Công2
Bát vẽ tứ cảnh – Tùng Công2

Ý nghĩa: đem lại may mắn và sức sống mãnh liệt của gia chủ, trừ tà mà cho gia đình gia chủ.

Đặc điểm sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất đơn chiếc bằng chất liệu gốm men rạn cổ. Sản phẩm đc chế tác hoàn toàn thủ công dưới bàn tay nghệ nhân,thợ giỏi làng nghề gốm cổ Bát Tràng.

Sử dụng: làm quà tặng , quà biếu, tân gia……

Kích thước: 70cm

 

Trả lời