Category Archives: Tượng gốm sứ

Tượng Cóc thần tài gốm Bát Tràng – men rạn cổ – cao 25cm

Tượng sứ cóc kim tiền (Cóc ngậm tiền vàng) là một vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến tại các văn phòng giám đốc, nhà của những nhân vật lớn để giúp gia chủ cầu tài cầu may. Tượng được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm […]

Tượng Tì Hưu Bát Tràng – men rạn – cao 27cm

Tượng gốm Bát Tràng tì hưu men rạn được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Tượng Quan Công Bát Tràng – Men Rạn – Cao 90cm

Tượng sứ  Tượng quan công bằng Sứ Bát Tràng – Cao 90cm men rạn làm bởi nghệ nhân Bát Tràng khéo léo sử dụng đất sét trắng cao cấp để tạo thân hình vững chãi chắc chắn, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. […]

Tượng Phúc Lộc Thọ Bát Tràng – Men Rạn – cao 45cm

Tượng sứ Bát Tràng Phúc Lộc Thọ được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ bền […]

Dê sứ Tài Lộc gốm sứ Bát Tràng – men da lươn – cao 28 cm – dài 25 cm

Tượng Dê Sứ Tài Lộc men da lươn được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Nghe sứ men xanh ngọc sứ bát tràng – cao 50cm

Tượng nghe sứ Bát Tràng được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ bền đẹp vĩnh […]

Tượng Thần Tài – Thổ Địa gốm sứ Bát Tràng – cao 22cm

Tượng gốm sứ Thần Tài – Thổ Địa  được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên […]

Tượng tam đa gốm sứ Bát Tràng – Cao 40cm

Tượng Tam Đa gốm sứ Bát Tràng trạch được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Tượng Khổng Minh gốm sứ Bát Tràng – men rạn – cao 80cm

Tượng sứ Khổng Minh được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ bền đẹp vĩnh cửu […]

Tượng Tam Đa no đủ sứ Bát Tràng – Cao 35cm, rộng 15cm

Tượng sứ Bát Tràng Tam Đa no đủ được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Tượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng sứ Bát Tràng – men rạn cổ – cao 45 cm

Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc cưỡi cá chép hóa rồng được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ […]

Tượng Tam Đa gốm Bát Tràng – Cao 50cm, rộng 20

Tượng sứ Tam Đa được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ bền đẹp vĩnh […]

Tượng Long Quy gốm Bát Tràng- Men rạn – Cao 35cm

Tượng sứ Bát Tràng Long Quy được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ bền đẹp […]

Tượng Khổng Minh gốm Bát Tràng – men rạn – cao 90cm

Tượng sứ Bát Tràng Khổng Minh men rạn cao 90cm được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo […]

Tượng Phúc Lộc Thọ Bát Tràng – men rạn – cao 70 cm

Tượng sứ Phúc Lộc Thọ Bát Tràng cao 70cm được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên […]

Tượng Phúc Lộc Thọ Bát Tràng – men rạn cổ – cao 35 cm

Tượng gốm sứ Phúc Lộc Thọ men rạn cổ được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo […]

Tượng Thần Tài – Thổ Địa Bát Tràng cao 28cm

Tượng gốm sứ Bát Tràng Thần Tài – Thổ Địa được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo […]

Tượng Thần Tài – Thổ Địa gốm Bát Tràng

Tượng Bát Tràng Thần Tài – Thổ Địa được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Nghê cõng chữ Thọ gốm sứ Bát Tràng – men rạn cổ

Tượng gốm Bát Tràng Nghê cõng chữ Thọ được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Tượng Di Lặc ngồi cá Chép hóa Rồng – Cao 40 cm – Rộng 60cm

Tượng sứ Di Lặc ngồi cá chép hóa rồng được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo […]

Tượng Cóc thần tài Bát Tràng – men rạn – cao 17cm – dài 23cm

Tượng gốm Cóc thần tài được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ bền đẹp vĩnh […]

Tượng Phúc Lộc Thọ gốm sứ Bát Tràng – men rạn cổ – cao 32 cm – hàng kỹ

Tượng sứ Phúc Lộc Thọ men rạn cổ được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên độ […]

Tượng Di Lặc gốm sứ Bát Tràng Gánh Tiền Đào

Tượng gốm Bát Tràng Di Lặc gánh tiền đào được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương gốm cứng chắc, bên ngoài được phủ một lớp men rạn đặc trưng của Bát Tràng mà không nơi nào có. Sản phẩm được nung ở nhiệt độ 1200 độ C tạo nên […]

Tượng Phúc Lộc Thọ bát tràng – men rạn – cao 32 cm

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ HOÀNG GIA Địa chỉ: nhà 7- thôn 4 Bát Tràng- Gia Lâm- Hà Nội Nhận chế tác, sản xuất sản phẩm mới ( sản phẩm chưa có trong làng nghề Bát Tràng) với chi phí làm mẫu =0 Đ. Nhận in logo lên gốm sứ với chất lượng , […]

Tượng Tam Đa gốm bát tràng – Cao 48cm – Rộng 18cm

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ HOÀNG GIA Địa chỉ: nhà 7- thôn 4 Bát Tràng- Gia Lâm- Hà Nội Nhận chế tác, sản xuất sản phẩm mới ( sản phẩm chưa có trong làng nghề Bát Tràng) với chi phí làm mẫu =0 Đ. Nhận in logo lên gốm sứ với chất lượng , […]