Tranh tứ cảnh men xám tro

Tranh tứ cảnh men xám tro

Được sản xuất rại Bát Tràng.

Tranh tứ cảnh men xám tro
Tranh tứ cảnh men xám tro

Nung nhiệt độ > 1300 độ > độ bền cao

Gồm 4 bức tranh theo các kích thước và giá thành bên dưới

50 x 135 cm giá: 10,000,000

50 x 115 cm giá: 9,000,000

50 x 100 cm giá: 6,000,000

42 x 85 cm giá: 4,200,000

35 x 60 cm giá: 3,200,000

Giá đã bao gồm khung gỗ

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *