Bát vẽ Sơn Thủy men rạn đường kính 70cm2

Bát vẽ Sơn Thủy men rạn đường kính 70cm2

Bát vẽ Sơn Thủy men rạn đường kính 70cm2

Bát vẽ Sơn Thủy men rạn đường kính 70cm2
Bát vẽ Sơn Thủy men rạn đường kính 70cm2

Thông tin sản phẩm:

– Chất liệu: gốm men rạn cổ

– hoa văn: được vẽ tích vẽ Sơn Thủy

– Nơi sản xuát: Bát Tràng

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *